Yapım Eki ile Çekim Eki

Türkçe - Konu Anlatımı
Yapım Eki ile Çekim EkiKonu Anlatımı

Sözcüklere eklendiğinde onlara yeni anlam kazandıran ya da görevlerini değiştiren söz parçacıklarına ek adı verilir. Ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

Canlandırmada ek kavramının tanımı yapılarak çekim ekimi ve yapım eki örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!