Yakıt Çeşitleri - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Yakıt ÇeşitleriCanlandırma

Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç genel grupta toplanır. Katı yakıtlar; odun, linyit, antrasit, taş ve kok kömürleridir. Sıvı yakıtlar; petrol ve petrollerin işlenmesiyle oluşan petrol ürünleridir. Gaz yakıtlar; doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ve hava gazıdır.

Yakıt çeşitleri ile ilgili konu anlatımında katı yakıtları, sıvı yakıtları ve  gaz yakıtları öğrenebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!