Vocabulary Exercise 2: The Internet - 8. Sınıf

İngilizce - Alıştırma
Vocabulary Exercise 2: The InternetAlıştırma

Bu alıştırma ile internet ve internet kullanımı ile ilgili kelimelerin yer aldığı kelime gruplarını cümle oluşturmak için eşleştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!