Verileri Uygun Grafikle Gösterme - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Verileri Uygun Grafikle Göstermeİnteraktif Etkinlik

Araştırmalar sonucunda elde edilen verileri göstermek ve yorumlamak için sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği ya da histogram gibi farklı grafiklerden faydalanırız. Elimizdeki veriye ve elde etmek istediğimiz sonuca göre oluşturacağımız grafik de farklılık gösterir.

Bu interaktif etkinlikte, öğrenciden verilere uygun grafiği seçmesi beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!