Verileri İkili Sıklık Tablosunda ya da İkili Sütun Grafiğinde Gösterme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Veri gruplarındaki değerleri sütunlara aktarmak kolay olduğunda verileri kolaylıkla karşılaştırmak ikili sütun grafiklerini, veri gruplarındaki değerleri sütunlara aktarmak zor olduğunda verilerin sıklık değerlerini incelemek içinse ikili sıklık tablolarını kullanabiliriz.

Bu konu anlatımında, önce araştırma alanınızı seçip karşılaşacağınız soru hakkında veri toplayacak, daha sonra da elde ettiğiniz verileri ikili sıklık tablosunda ya da ikili sütun grafiğinde düzenleyeceksiniz.