Verilen Bir Sayıyı Üslü İfade Şeklinde Yazma - 6. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Verilen Bir Sayıyı Üslü İfade Şeklinde YazmaEtkileşimli Alıştırma

Bir tam sayının pozitif kuvveti alınırken, o tam sayı, kuvveti kadar kendisiyle çarpılır. Tam sayının negatif kuvveti hesaplanırken ise sayının çarpma işlemine göre tersinin pozitif kuvveti alınır.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir sayıyı üslü ifade şeklinde yazacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!