Veri Toplama - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Veri ToplamaCanlandırma

Bir konu hakkında araştırma yaparken görüşme, anket, gözlem veya deney yoluyla ya da hazır veri içeren kaynakları kullanarak veri toplarız. Araştırma konusuna, elimizdeki imkanlara ve zamana göre en uygun veri toplama yolunu seçmeliyiz. 

Veri toplama ve seçme konu anlatımında, veri toplama araçlarının nasıl kullanıldığını örnekleriyle görebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!