Valinin Görev ve Sorumlulukları - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Valinin Görev ve SorumluluklarıCanlandırma

Vali, merkezi yönetim birimlerinin ildeki temsilcisidir. Valiler içişleri Bakanlığının önerisi ile seçilirler. Adaylar Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Ardından cumhurbaşkanının onayı alınarak vali atamaları gerçekleşir. İl sınırları içerisinde yönetimden sorumlu en yetkili kişi validir. Valinin başlıca görevleri arasında; il sınırları içinde yasaların uygulanmasını sağlamak, ilin yönetimini düzenlemek ve denetlemek, halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak, il genelinde ekonomiyi geliştirmek, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il genelinde yaygınlaşmasını sağlamak ve il sınırları içindeki güvenlik birimlerinin amirliğini yapmak yer alır.

Bu canlandırmada merkezi yönetim birimlerinin illerdeki temsilcisi olan valiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunun dışında Valilerin nasıl atandığını ve görevlerinin neler olduğunu da görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!