Vakıfların Önemi - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Vakıfların ÖnemiCanlandırma

Geçmişten günümüze Türkler toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Osmanlı döneminde de vakıflar büyük önem taşımaktaydı. Bu vakıflar din ve ırk farkı gözetmeksizin bütün insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuşlardı. Mustafa Kemal Atatürk de vakıflara ayrı bir önem göstermiştir.  

Bu konu anlatımında, geçmişten günümüze vakıflar anlatılmaktadır. Vakıfların neden önemli kuruluşlar olduğundan bahsedilmekte ve ülkemizde faaliyet gösteren vakıflara örnek verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!