V. Mehmet Reşat

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Mehmet Reşat, 1844 yılında İstanbul'da doğdu. 31 Mart İsyanı'nın bastırılmasından sonra Mebusan Meclisi'nde alınan bir kararla tahta geçirildi. Tahta çıkışından kısa bir süre sonra patlak veren Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları sırasında tahta kaldı. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nı resmen kaybetmeden üç ay önce 3 Temmuz 1918'de Yıldız Sarayı'nda yaşamını yitirmiştir.

Padişah V. Mehmet Reşat'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.