Uygur Devleti - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Uygur DevletiCanlandırma

Türklerde ilk yerleşik yaşama geçen kavim Uygurlar’dır. Kök Türk Devleti hakimiyeti altında iken, 8. yüzyılın ortalarına doğru Karluklular ve Basmiller ile birleşen Uygurlar, Kök Türk Devleti’ne son vererek Uygur Devleti’ni kurmuşlar ve Ötüken’i devletin merkezi yapmışlardır. Uygur Devleti’nin siyasi tarihinde 4 önemli hükümdarı vardır: Bunlar sırasıyla Kutluk Bilge Kül Kağan, Moyen-Çur, Bögü Kağan ve Baga Tarkan’dır. Manihaizm’in etkisiyle yerleşik yaşama geçen Uygurlar, tarım ve ticarette önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Kıtlık ve salgın hastalıkların yaygınlaşması ülkeyi fakirleştirrmiştir. 840 yılında Kırgızlar, Uygur Devleti üzerine sefer düzenleyerek Uygur Devleti’ne son vermişlerdir.

Uygur Devleti ile ilgili konu anlatımında yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olan Uygur Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan toplumsal, siyasi ve kültürel olaylar hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!