Üyesi Olduğumuz Gruplar - 5. sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Üyesi Olduğumuz GruplarCanlandırma

Toplumu oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bireyler, gruplar ve kurumlar toplumu oluşturan unsurlardır. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için çevresindeki kişilerle iş bölümü ve işbirliği yapmak durumundadırlar. Bu durum kişileri ortak hedefler etrafında birleştirir ve çeşitli gruplara dahil olmalarını sağlar. Herkes günlük yaşamında belirli grupların içinde yer alır. Toplumun en küçük grubu ailedir. Üye olunan her grubun farklı hedefleri olmasına rağmen grup içinde ortak bir hedef vardır. Grup içinde gerçekleştirilen çalışmalar, kişilerin sosyalleşmesine ve sorumluluk bilincinin artmasına katkı sağlar.

Toplumu oluşturan temel unsurlardan birisi olan gruplardan, grupların özelliklerinden, üye olunan gruplardaki hedeflerden ve grup çalışmasının öneminden bahsedilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!