Ülkemizin Modernleşmesi - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Ülkemizin ModernleşmesiCanlandırma

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ülkemizde tarım, sanayi ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yenileşmeye ihtiyaç vardı. Bu amaçla bu alanlardaki faaliyetlerin modernleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur. Yetiştirilen ürünlerin işlenebilmesi için yurt genelinde çeşitli fabrikalar kurulmuştur. Fabrikalarda üretilen ürünlerin dağıtılması içinse demir yolu yapımına hız verilmiştir. Sağlık alanında araştırmalar yapmak için Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuş ve başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere halk sağlığının korunması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ülkemizde tarım, sanayi ve sağlık alanlarında yapılan yenilikler hakkında bilgilere yer verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!