Üçlü İttifakın Kurulması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Sanayileşmesini tamamlamış Avrupa devletleri ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için sömürge elde etme yarışına girişmişler ve ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket etmeye karar vermişlerdir. Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile yakınlaşarak 1879 yılında Pangermen ittifakını kurmuştur. İtalya'nın da 1882 yılında Pangermen ittifakına katılmasıyla Üçlü İttifak Bloğu oluşmuştur. İtalya, savaşın başlangıcında tarafsız kalmış ancak 22 Nisan 1915 tarihinde imzaladığı Londra Antlaşması'yla İtilaf devletleri yanında savaşa katılmıştır. 2 Ağustos 1914 tarihinde ise Osmanlı Devleti bu bloğa katılarak savaşa dahil olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde çıkarları ortak olan devletlerin yakınlaşması ve Üçlü İttifak bloğunu oluşturmasına neden olan süreç ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.