Türkiye'deki İklimler - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Türkiye'deki İklimlerCanlandırma

Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve yeryüzü şekilleri örneğin dağların kıyı şeridine paralel veya dik uzanması dolayısıyla, dört mevsimin yaşanabildiği nadir ülkelerden biridir. Ülkemizde genel olarak karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere üç iklim görülmektedir.

Türkiye'de İklimler adlı bu konu anlatımında ülkemizde görülen iklim çeşitleri ve bu iklim çeşitlerinin özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu iklimlerin ülkemizde nerelerde görüldüğünden de bahsedilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!