Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nde Bilim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nde BilimCanlandırma

Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde eğitim ve öğretime büyük önem verilirdi. Bu dönemde eğitim amacıyla medrese ve kütüphaneler kuruldu. Bu medreselerde dini bilgilerin yanı sıra, matematik, tıp, felsefe ve astronomi ile ilgili dersler de verilirdi.

Bu konu anlatımında, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde eğitim ve öğretime verilen önem anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!