Türkiye Selçuklu Devleti’nde Toprak Yönetimi - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Toprak YönetimiCanlandırma

Türkiye Selçuklu Devleti’nde toprak miri arazi olarak adlandırılırdı. Miri arazi has, ikta, mülk ve vakıf olmak üzere dörde ayrılırdı. 

Bu canlandırmada Türkiye Selçuklu Devleti'nde toprak yönetim sistemi anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!