Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin GelişimiCanlandırma

18. yüzyılın ortasında İngiltere’de başlayan endüstri devrimi ile insan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ardından Cumhuriyetin sağladığı geniş imkanlarla birlikte Türkiye’de kimya endüstrisi gelişmeye başlamıştır. 1950’li yıllarda rafinaj ve petrokimya sektörlerinde de gelişmeler yaşanmış, 1980’li yıllarda gelindiğinde ise uygulanan ihracata dayalı politikalar ile birlikte Türkiye’deki Kimya Endüstrisi dış piyasaya daha fazla yer bulmaya başlamıştır ve günümüzdeki konumuna ulaşmıştır.

Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi ile ilgili konu anlatımında geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!