Türkiye’de Nüfusun Yaş Dağılımı - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Türkiye’de Nüfusun Yaş DağılımıCanlandırma

Nüfus yaş gruplarına göre çocuk nüfus (0-14 yaş) , olgun nüfus (15-64 yaş)  ve yaşlı nüfus (65 yaş ve üzeri) olmak üzere üç'e ayrılmaktadır. Nüfusun yaş dağılımına bakarak o  bölgenin genel yapısı, doğurganlık oranı, iş , eğitim ve sağlık gibi konulardaki ihtiyaçlar ve gelecekte yapılacaklar belirlenir. Türkiye nüfusunun %49’unu 0-25 yaş arasındaki  genç ve dinamik bireyler oluşturmaktadır.

Canlandırmada nüfusun yaş dağılımına göre dağılımının neden önemli olduğu, nüfusun yaş gruplarına göre kaç gruba ayrıldığı ve bu grupların özellikleri açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!