Türk İnkılabı’nın Milli Bir Kimlik Oluşturma Hedefi ile Soyadı Kanunu Arasındaki İlişkiyi Yorumlama - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Türk İnkılabı’nın Milli Bir Kimlik Oluşturma Hedefi ile Soyadı Kanunu Arasındaki İlişkiyi YorumlamaAlıştırma

Türk İnkılabı’nın milli bir kimlik oluşturma hedefi ile Soyadı Kanunu arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!