Türemiş Fiiller - Alıştırma - 7. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Türemiş Fiiller - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde yer alan boşluğa getirilmesi gereken yapım eklerinin seçenekler arasından belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!