Titreşim, Dönme ve Öteleme Hareketi - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
 Titreşim, Dönme ve Öteleme HareketiCanlandırma

Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şekilde yer değiştirme yani öteleme hareketi yapabilir. Maddelerin tanecik hareketleri katı, sıvı ve gaz halde olmalarına göre birbirinden farklılık gösterir.

Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ile ilgili konu anlatımında maddelerin tanecik hareketlerinin katı, sıvı ve gaz halde olmalarına göre birbirinden farklılık gösterdiğini görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!