Termik Santraller - 7. Sınıf - 8. Sınıf- - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Termik Santraller Canlandırma

Elektrik santrallerinde de yüksek basınçlı su buharı kullanılır. Suyu buharlaştırmak için gerekli olan enerji kömür, petrol ya da doğal gaz yakılması ile sağlanıyorsa bu tür santrallere termik santraller adı verilir. Termik santrallerde kömür, petrol ya da doğal gazın yakılması ile elde edilen buhar basıncı türbinleri döndürür ve türbinlere bağlı olan jeneratörler ile elektrik enerjisi üretilir.

Termik santraller ile ilgili konu anlatımında termik santrallerde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!