Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Programının İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programının dönem üzerindeki siyasal etkilerini öğrenebilirsiniz.