Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Demokrasinin gereklerinden olan çok partili yaşama 17 Kasım 1924 tarihinde, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla geçilmiştir. Ancak, çok partili yaşama geçiş yolundaki ilk girişim, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasına katkı sağladığı gerekçesiyle 3 Haziran 1925 tarihinde son buldu.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ve kapatılması arasında gerçekleşen olayları ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.