Temel ve Yan Anlam – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Temel ve Yan Anlam – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada dinlenen metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin temel ya da yan anlamlı olup olmadıklarının belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!