Temel ve Mecaz Anlam

Türkçe - Konu Anlatımı
Temel ve Mecaz AnlamKonu Anlatımı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama temel anlam, sözcüğün zamanla gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama ise mecaz anlam denir.

Canlandırmada bir kelimenin temel ve yan anlamları tanımlanarak örneklerle açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!