Tam Sayılarla Karşılaştırma ve Sıralama - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Tam Sayılarla Karşılaştırma ve SıralamaCanlandırma

Tam sayıları sıralarken bu sayıları birbirleri ile karşılaştırırız. İki negatif tam sayıyı karşılaştırırken mutlak değeri küçük olan negatif tam sayı mutlak değeri büyük olandan negatif tam sayıdan büyüktür. Biri negatif diğeri pozitif iki negatif tam sayıyı karşılaştırırken de pozitif tam sayı negatif tam sayılardan her zaman büyüktür. Yani, sayı doğrusu üzerinde soldan sağa gittikçe tam sayılar büyür.

Bu canlandırmada günlük hayattan bir durum verilerek tam sayıları karşılaştırma ve sıralama ile ilgili bir konu anlatımı bulabilir misiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!