Tam Sayılarla Dört İşlem - 7. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Tam Sayılarla Dört İşlemEtkileşimli Alıştırma

Bölme, çarpma işleminin tersi olduğu için benzer şekilde farklı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü negatif, aynı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü ise pozitif olur.  Tam sayılarla çarpma işleminde farklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatif, aynı işaretli iki tam sayının çarpımı ise pozitiftir. Bölme, çarpma işleminin tersi olduğu için benzer şekilde farklı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü negatif, aynı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü ise pozitif olur. 

Bu interaktif etkinlikte tam sayılarla dört işlemi ile ilgili pratik yapabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!