Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerinin Tahmin Edilmesi - 8. sınıf

Matematik - Canlandırma
Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerinin Tahmin EdilmesiCanlandırma

Tam kare olmayan sayıların karekökleri verilen sayıya en yakın tam kare sayıların kareköklerinden yararlanılarak bulunabilir.

Bu konu anlatımında tam kare olmayan sayıların kareköklerinin nasıl tahmin edildiğini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!