Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme - 8. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerini Tahmin EtmeEtkileşimli Alıştırma

Tam kare olmayan sayıların kareköklerini verilen sayıya en yakın tam kare sayıların kareköklerinden yararlanarak tahmin edilebilir. Sayının değeri en yakın tam karenin değerine yaklaşık olarak eşittir.

Bu interaktif etkinlikte tam kare olmayan sayılara en yakın olan tam kare sayıları bularak bu sayıların kareköklerini tahmin edeceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!