Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme - 8. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerini Tahmin EtmeEtkileşimli Alıştırma

Tam kare olmayan sayıların kareköklerini verilen sayıya en yakın tam kare sayıların kareköklerinden yararlanarak tahmin edilebilir. Sayının değeri en yakın tam karenin değerine yaklaşık olarak eşittir.

Tam kare olmayan sayıların kareköklerini tahmin etme ile ilgili soruların yer aldığı bu interaktif etkinlikle farklı sorular çözebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!