T.C Anayasaları - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
T.C AnayasalarıCanlandırma

TBMM'nin 1924 yılında kabul ettiği yeni anayasada milli egemenlik ilkesinin vurgulandığı ve 1924 Anayasası'nın cumhuriyetin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası olduğu anlatılmaktadır. 1928 ve 1937 yıllarında anayasada değişiklikler ve eklemeler yapıldığı, 1961 ve 1982 yıllarında yeni anayasaların hazırlandığı bahsedilmektedir. Ayrıca, anayasanın bir devletin dayandığı esasları içeren ve yönetim biçimini gösteren temel yasa olduğu vurgulanmaktadır.

T.C Anayasaları ile ilgili konu anlatımında, 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile kabul edilen Türk Devleti'nin ilk anayasasından, 1982 yılında yürürlüğe giren anayasaya kadar T.C Anayasalarında ne gibi değişiklikler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!