Sütun Grafiklerinin Yanlış Yorumlanması

Matematik - Canlandırma

Sütun grafikleri, verilerin dikey veya yatay sütunlarla temsil edildiği bir gösterim yöntemidir. Sütun grafiklerinde sütunların yükseklikleri temsil ettikleri verilerin değerleri kadar yükselir.  En uzun sütun değeri, en yüksek veriyi temsil ederken en kısa olan ise en az değeri temsil eder.

Sütun grafiklerinin doğru yorumlanması ile ilgili konu anlatımında sütun grafiğinde yer alan verilerin nasıl doğru yorumlanacağını öğrenebilirsiniz.