Suriye – Filistin Cephesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Süveyş Kanalı’ndan Türk ordusunu uzaklaştıran İngilizler, Arapların da yardımıyla Sina Yarımadası’nı ele geçirip Suriye sınırına dayandılar. Suriye ve Filistin Cephesinde Osmanlı ordusunu, Liman Von Sanders’in komuta ettiği Yıldırım Orduları temsil ediyordu. Yıldırım Ordularına bağlı Yedinci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa idi.

Bu konu anlatımında, Suriye - Filistin cephesi anlatılmaktadır.