Sürdürülebilir Süt Fabrikası

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Sürdürülebilir Süt Fabrikasıİnteraktif Etkinlik

Sürdürülebilir kalkınma için, toplumda her alanda sağlanan gelişmelerin ve faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel ilerlemeyi engellememesi ve gelecek nesillerin imkanlarını kısıtlamaması gerekir.

Sürdürülebilir süt fabrikası etkileşiminde, süt fabrikasının müdürü olarak fabrikadaki üretim, enerji ve atık yönetimi gibi konularda bazı kararlar almanız ve bu kararlarınızla çevreye ya da topluma zarar vermemeniz gerekmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!