Sürdürülebilir Kalkınma - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Sürdürülebilir KalkınmaCanlandırma

Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde gerçekleşen tüm gelişmeleri ve yenilikleri sağlayan eylemlerin, gelecek nesillerin imkanlarını kısıtlamadan; sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmayı sağlamasıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için; doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, doğal çevrenin korunması ve atık yönetiminin uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma konu anlatımında, sürdürülebilir yaşam için yapılması gerekenler ve sürdürülebilir kalkınma için belirlenen hedefleri görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!