Süratin Hesaplanması ve Sürat Birimleri - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Süratin Hesaplanması ve Sürat BirimleriCanlandırma

Sürat, birim zamanda alınan yol olduğundan bir hareketlinin sürati alınan yolun hareket süresine bölünmesiyle bulunur. Sürat ifade edilirken m/s ya da km/h birimleri kullanılabilir.

Süratin hesaplanması ile ilgili iki örneğin yer aldığı bu canlandırmayı izleyerek süratin nasıl hesaplandığını öğrenebilir ve sürat birimleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!