SSCB'nin Dağılması - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
SSCB'nin DağılmasıCanlandırma

Sovyetler Birliği, 1991 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonrasında dağılma sürecine girmiştir. Bu dönemde bu birliği oluşturan cumhuriyetler birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. 8 Aralık 1991’de “Bağımsız Devletler Topluluğu” kurulmuştur. Bağımsız Devletler Topluluğu, politik ve ekonomik alanda Sovyetler Birliği kadar güçlü olamamıştır. Bu durum, dünyada siyasi güç dengesinin bozulmasına ve Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesine neden olmuştur. Yeni oluşan düzende ABD, dünya siyasetinin en önemli gücü haline gelmiştir. 

SSCB'nin dağılma süreci sonrasında oluşan dünya düzeni hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!