Sözün ve Sözcüğün Anlamlarını Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Sözün ve Sözcüğün Anlamlarını BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

”Empati” adlı metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelime ya da kelime grubuna ait yapılan değerlendirmelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!