Sosyal Devlet Anlayışı Kavramını Tanımlayarak Halkçılık İlkesi ile İlişkisini Belirtme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesinin sosyal devlet anlayışını temel aldığını gösteren başlıca uygulamalara ilişkin örnekleri bulabilirsiniz.