Sıvı Basıncını Etkileyen Faktörler - 7. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Sıvı Basıncını Etkileyen Faktörlerİnteraktif Etkinlik

Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar; derinlik azaldıkça sıvı basıncı da azalır yani sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Sıvının türü, yani sıvının özkütlesi değiştiğinde, aynı derinlikte uygulanan sıvı basıncı da değişir. Sıvı türü ve derinlik değiştirilmediği sürece, sıvının içinde bulunduğu kabın değişmesi, sıvı basıncını değiştirmez.

Bu interakif etkinlikte sıvı basıcını etkileyen faktörler deneyle bulunacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!