Sivas Kongresi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Sivas'ta bir milli kongre toplanması kararı Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş ve her ilden halkın güvenini kazanmış üç temsilci gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919'da Sivas Lisesi'nde toplanmıştır. Sivas Kongresi'nde en çok tartışılan konu, “manda ve himaye” meselesi olmuştur. Tartışmalar “ya istiklal ya ölüm” parolasının benimsenmesi, yani manda ve himaye düşüncesinin kesin olarak reddedilmesiyle son bulmuştur. Sivas Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti, Anadolu'da Milli Mücadele'yi temsil eden siyasi güç olarak, Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçici bir hükümet gibi çalışmıştır.

Sivas Kongresi'nin toplanma sürecinde yaşananlar, kongrede alınan kararlar ve kongrenin Milli Mücadele açısından önemi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.