Sıralı İkilinin Koordinat Sisteminde Yeri - 8. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Sıralı İkilinin Koordinat Sisteminde YeriCanlandırma

Koordinat sisteminde bir noktaya karşılık gelen sayı ikilisine sıralı ikili denir. Önce apsisler eksenini kestiği noktanın sayı değerini, daha sonra da ordinatlar eksenini kestiği noktanın sayı değerini sıralı ikili şeklinde yazarsak bu bize A noktasının koordinatlarını belirtir.

Bir sıralı ikilinin koordinat sistemindeki yerinin nasıl bulunacağını anlatan bu canlandırmada, apsis ve ordinat değerleri kullanılarak noktanın koordinat sistemindeki yeri adım adım gösterilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!