Sıklık Tablosunu Özetleme ve Yorumlama

Matematik - Canlandırma

Sıklık tablosunda veriler, tablo içerisinde ayrılmış iki sütunun içerisinde gösterilir. Bu sütunlarda ihtiyaç duyduğumuz veriler ve ilgili verilerin değerleri yer alır. Sıklık tablosunda en büyük değere sahip veri en büyük çokluğu gösterirken, en küçük değer en küçük çokluğu gösterir. 

Sıklık tablosunu özetleme ve yorumlama ile ilgili konu anlatımında sıklık tablosunda yer alan verilerin nasıl yorumlanacağını görebilirsiniz.