Şiiri Anlama ve Çözümleme - Alıştırma 2

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Şiiri Anlama ve Çözümleme - Alıştırma 2Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada dinlenen şiirin bağlamından hareketle verilen ifadelerden hangilerinin insanın sevgi sayesinde kazandıklarına ilişkin olduğunun belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!