Sığırtmaç Mustafa

Türkçe - Metin
Sığırtmaç MustafaMetin

“Sığırtmaç Mustafa” adlı metnin Atatürk’ün çocuk sevgisine ve eğitime verdiği öneme dikkat edilerek okunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!