Sıfat Tamlaması - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Sıfat Tamlaması - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerin hangilerinde sıfat tamlamalarının bulunduğunu belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!