Seyyahların Gözüyle Osmanlı - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Seyyahların Gözüyle OsmanlıCanlandırma

Gezmeyi görmeyi kendine iş edinen insanlara seyyah, bu insanların gözlemlerini aktardıkları gezi yazılarına da seyahatname denir. Osmanlı hakkında yazılar içeren seyahatnameler sayesinde döneme ait kültür ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi oluruz.

Osmanlı hakkında yazılar içeren yabancı seyahatnamelerin incelendiği bu canlandırmayı izleyerek Osmanlı kültürü ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!