Ses ve Ortam - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Ses ve OrtamCanlandırma

Sesin yayılabilmesi için katı, sıvı veya gaz gibi maddesel ortamlar gereklidir.

Sesin yayılabildiği ortamların anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek bu ortamları günlük hayatınızda bulunduğunuz ortamlarla ilişkilendirebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!