Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Basamak Değerlerini Belirleme - 5. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Basamak Değerlerini BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

7, 8, ve 9 basamaklı sayılar, birler, binler ve milyonlar bölüklerinden oluşur. Ayrıca bu sayıların yedinci basamağı milyonlar basamağı, sekizinci basamağı on milyonlar basamağı ve dokuzuncu basamağı da yüz milyonlar basamağıdır.

Doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve basamak değerlerini belirleme sorularının yer aldığı bu interaktif etkinlikle farklı sorular çözebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!